Vatten- och havslösningar

Vatten- och havslösningar enhet består av följande grupper:

Enhetens utvecklingschefer

Mer information

Anna-Stiina Heiskanen
enhetsdirektör

 
Publicerad 02-01-2023 kl. 8.02, uppdaterad 24-07-2023 kl. 10.05

Målgrupp: