Samhällsplaneringslösningar

Samhällsplaneringslösningars enhet består av följande grupper

Enhetens utvecklingschef

  • Hanna-Liisa Kangas

Mer information

Marko Tainio
enhetsdirektör

 
Publicerad 02-01-2023 kl. 8.07, uppdaterad 02-02-2023 kl. 9.52

Målgrupp: