Rådgivande delegation

Miljöministeriet har tillsatt delegationen för Finlands miljöcentral för mandatperioden 12 november 2018–11 november 2022. Delegationen har till uppgift att göra en allmän bedömning av forsknings- och utvecklingsverksamheten inom miljöområdet, stödja den strategiska planeringen samt främja samarbetet mellan Finlands miljöcentral och dess intressentgrupper.

Ordförande

Professor vid Helsingfors universitet Markku Ollikainen

Medlemmar

 • Professor Olli Varis (Aalto-universitetet)
 • Prorektor ansvarig för forskning Taina Pihlajaniemi (Uleåborgs universitet)
 • Direktör Mari Pantsar (Sitra)
 • Forskningsdirektör Tiina Nakari-Setälä (VTT Ab)
 • Forskningsdirektör Johanna Särkijärvi (kommunikationsministeriet)
 • Miljöchef Miira Riipinen (Kommunförbundet)
 • Expert i matomställning och växelverkan Jukka Kajan 
 • Direktör Mari Rajala (Närings-, trafik- och miljöcentralen i Pirkanmaa)
 • Forskningsdirektör Tanja Suni (miljöministeriet)
 • Forskningsdirektör Mikko Peltonen (jord- och skogsbruksministeriet)
 • Forskningsdirektör Eeva Primmer (Finlands miljöcentral)
 • Expert Johanna Mikkola-Pusa (Finlands miljöcentral)
 • Generaldirektör Leif Schulman(Finlands miljöcentral)
Publicerad 09-11-2020 kl. 10.16, uppdaterad 09-01-2023 kl. 10.47