Rådgivande delegation

© Maija Airos

Miljöministeriet har tillsatt delegationen för Finlands miljöcentral för mandatperioden 1 juni 2023–31 december 2026. Delegationen har till uppgift att göra en allmän bedömning av forsknings- och utvecklingsverksamheten inom miljöområdet, stödja den strategiska planeringen samt främja samarbetet mellan Finlands miljöcentral och dess intressentgrupper.

Ordförande

Dekan och professor vid Jyväskylä universitet  Mikko Mönkkönen

Medlemmar

 • Forskningsdirektör Laura Höijer (Miljöministeriet)
 • Understatssekreterare Petri Peltonen (Arbets- och näringsministeriet)
 • Direktör, Fastighetsutveckling Tuomas Hallenberg (Forststyrelsen)
 • Samhälle- och miljödirektör Miira Riipinen (Kommunförbundet)
 • Affärsutvecklingschef Tiina Nakari-Setälä (VTT)
 • Docent, företagare Mari Pantsar (Kari & Pantsar Co.) 
 • Direktör Timo Jokelainen (Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland)
 • Professor, prodekan Anne Toppinen (Helsingfors universitet)
 • Ledande expert Janne Peljo (Finlands näringsliv EK)
 • Strategidirektör Pieta Jarva (Baltic Sea Action Group)
 • Marinanalytiker, personalens representant Jere Riikonen (Finlands miljöcentral)
 • Generaldirektör Leif Schulman(Finlands miljöcentral)

Forskingsdirektör Eeva Primmer arbetar som sekreterare i den rådgivande delegationen.

Publicerad 09-11-2020 kl. 10.16, uppdaterad 11-09-2023 kl. 12.49