Cirkulärekonomiska lösningar

Cirkulärekonomiska lösningars enhet består av följande grupper:

Enhetens utvecklingschef

Mer information

Pekka Leskinen
enhetsdirektör

 
Publicerad 02-01-2023 kl. 8.08, uppdaterad 01-02-2023 kl. 14.10

Målgrupp: