Nätverk och samarbete

Internationella miljöfrågor och samarbetet omkring dessa är en viktig del av Finlands miljöcentrals (Syke) uppgifter. Vi samarbetar med nationella och internationella forskningsinstitutioner och universitet samt bedriver internationell konsultverksamhet. Tack vare det internationella samarbetet har Sykes verksamhet en världsomfattande påverkan.

Syke sköter om och utvecklar många av de expert-, koordinerings- och rapporteringsuppgifter som behövs när internationella avtal ska verkställas.

Konsumtion och produktion samt ett hållbart nyttjande av naturresurserna

Byggd miljö och områdesanvändning

Östersjön, vattendrag och vattenresurser

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald

 • ALTER-Net (A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network)
  ALTER-Net är ett forskningsnätverk om biodiversitet och ekosystem. ALTER-Net omfattar 26 europeiska organisationer från 18 länder. Syke representerar nätverket i Finland, och Sykes professor Eeva Furman är ALTER-Net-rådets ordförande.
 • ESP (Ecosystem Service Partnership)
 • LTER-Europe (European Long-Term Ecosystem Research Network)
 • Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkosto FinLTSER
 • Convention on Long-range Transboundary Air Pollution
  • ICP Waters (International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring Effects of Air Pollution on Rivers and Lakes)
  • ICP M&M (The International Cooperative Programme on Modelling and Mapping of Critical Levels and Loads and Air Pollution Effects, Risks and Trends)
  • ICP IM (International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems)
 • BPAN (Barents Protected Area Network)
 • METSO-programmet

Laboratorium

Publicerad 03-05-2013 kl. 10.46, uppdaterad 23-01-2024 kl. 15.05
Målgrupp: