Har du sett sodaört på sandstränder i Borgå?

Nyhet 02-08-2016 kl. 9.11

Sodaört (på finska meriotakilokki) är en starkt hotad växtart som förekommer på öppna sandiga havsstränder. Växtplatsen och mängden individer kan växla från år till år eftersom sodaörten är ettårig. Sodaörten har minskat inom hela sitt utbredningsområde i Finland. Den har förekommit ställvis på sydkusten från Åland till Vederlax (Virolahti). Sodaörten hotas bland annat av igenväxning av sandstränder som en följd av Östersjöns övergödning samt av utbredningen av vresros, som är en skadlig främmande art.

Tidigare hade sodaörten flera förekomster i Borgå. Den sista observationen av arten i Borgå skärgård är från 1990-talet. Finlands miljöcentral SYKE ber om hjälp av personer som rör sig i Borgå kusttrakter och skärgård för att utreda om den starkt hotade sodaörten ännu förekommer inom området.   

Sodaörtens kännetecken

Den grågröna sodaörten (Salsola kali) påminner ofta om en liten taggig och grenig buske. Dess storlek kan variera från några centimeter till exemplar som har en diameter på en meter.  På grund av sina saftiga blad klarar den av att växa på solexponerade stränder. De oansenliga gulaktiga blommorna som finns i blandvecken är synliga endast på nära håll.

Sodaört i straden
Sodaört. Bild Terhi Ryttäri.

Sodaörten känns enklast igen på bladens vasst stickande gula spets. Så om du hittar en växt som påminner om sodaörten på en sandig havsstrand kan du känna på den - om växten sticks är det möjligen en sodaört. Arter som påminner om sodaörten, som t.ex. mållor (Chenopodium spp.) och strandmållor (Atriplex spp.), sticks inte vid beröring. Sodaörten är fridlyst så den får inte skadas.

Närbild av Sodaört
Närbild av sodaört. Bild Terhi Ryttäri.

Miljöförvaltningen behöver uppdaterad information om olika växtarters förekomster bland annat för att bedöma hoten mot arterna. Informationen om hotade arter används som hjälp vid markplanering och för att rikta åtgärder för bevarandet av arterna. Utan observationer och annan värdefull information naturintresserade bidrar med skulle det vara omöjligt att följa upp många av de hotade arternas populationer och bedöma hoten mot dem.

 

Tilläggsinformation samt iakttagelser av sodaört (gärna med bilder) kan skickas per e-post eller brev:

Martina Reinikainen
martina.v.reinikainen(at)ymparisto.fi
Finlands miljöcentral
PB 140
00251 HELSINGFORS
Tfn 0295 251 552

 


Målgrupp: