Finansiering

Finansieringen för Finlands miljöcentral (Syke) består av direkt statlig budgetfinansiering och extern finansiering. År 2022 var Syke:s verksamhetsfinansiering cirka 67,1 miljoner euro:

  • direkt statlig budgetfinansiering 26,1 miljoner euro (39 %)
  • extern finansiering 41,0 miljoner euro (61 %)

Verksamhetsfinansiering 

I figuren är finansieringen uppdelad i direkt budgetfinansiering och extern finansiering.
Verksamhetsfinansiering av Syke 1997–2022. © Syke

Konkurrensutsatt forskningsfinansiering

De största externa finansieringskällorna har varit till exempel EU, Finlands Akademi och Rådet för strategisk forskning (RSF).
Konkurrensutsatt forskningsfinansiering av Syke 2015–2022. © Syke

Mera information

  • Katja Paalanen, Finlands miljöcentral (Syke), förnamn.efternamn@syke.fi
Publicerad 29-03-2021 kl. 11.49, uppdaterad 17-04-2023 kl. 11.55
Ämne: