E-Fakturor

Finlands miljöcentral (Syke) behandlar och arkiverar sina inköpsfakturor endast som nätfakturor. Vi ber att inköpsfakturor till Syke skickas som nätfakturor via OpusCapita Solutions Oy, som är statsförvaltningens nätfakturaoperatör. Vi tar även emot elektroniska bilagor som har bifogats till nätfakturorna och som anknyter till fakturorna. Vi rekommenderar att bilagorna skicks in i PDF-format. Observera att fakturor som skickas in som bilagor i e-postmeddelanden inte är nätfakturor.

Sykes nätfaktureringsadress för inköpsfakturor:

Nätfakturaadress (EDI-kod): 003709961895
PEPPOL e-invoicing address: 0216:003709961895
Notera! Om fakturan har skickats med Peppol-adressen 0037:09961895, måste fakturan skickas igen med Peppol-adressen som börjar med 0216
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503. Ny förmedlarkod från den 6 maj 2024 (Posti Messaging Oy): FI28768767
Sykes FO-nummer: 0996189-5
Sykes momsnummer (VAT-number): FI09961895

Från och med 1.4.2021 tar vi endast emot fakturor som följer Europanormen. Om ni av motiverade orsaker inte kan skicka en faktura enligt Europanormen inom den krävda tidtabellen ska ni separat komma överens om övergångsperioden med Syke redan i samband med att ni gör beställningen eller ingår avtalet. Alla fakturor ska dock alltid uppfylla de obligatoriska krav om uppgifter som ska finnas i fakturor som fastställs i mervärdesskattelagen.

Mer information om kraven på fakturor och om nätfakturering finns på Statskontorets webbplats.

Publicerad 05-12-2019 kl. 21.00, uppdaterad 16-05-2024 kl. 11.44
Ämne:
Målgrupp: