Meddelande om datasäkerhet

Meddelande från Finlands miljöcentral om datasäkerhet för registrerade användare

Allmänt

Det här meddelandet om datasäkerhet innehåller uppgifter enligt EU:s förordning om datasäkerhet (EU) 679/2016 för registrerade personer.

SYKEs information, nyhetsbrev och bloggar publiceras regelbundet som en kundservice för intressegrupper. Med detta säkerställs att SYKEs intressegrupper har aktuella forsknings- och expertuppgifter om miljöfrågor som stöd för den egna verksamheten och beslutsfattande. Samtidigt hanteras SYKEs lagbekräftade uppgift om att främja allmänna miljökunskaper samt om möjligheten att inhämta offentlig information som förutsätts av offentlighetslagen. SYKE producerar även aktuella kommunikationstjänster tillsammans med andra aktörer.

SYKEs viktigaste intressegrupper är brett samhällets olika aktörer från medborgare och samarbetspartners till nationens högsta beslutsfattare. Även internationella samarbetsaktörer får via kommunikationsmaterialet information om SYKEs verksamhet och resultat.

Syfte och rättighetsprinciper för hantering av personuppgifter

Syftet med hanteringen av personuppgifter är att förmedla ovan nämnda kommunikationsprodukter till beställaren och hanteringen av uppgifterna är en förutsättning för att kunna leverera dessa produkter.

Rättighetsprincipen för hanteringen av personuppgifter för nyhetsbrevens och bloggposternas del är ett samtycke enligt artikel 6 underavsnitt 1 a) i förordningen om datasäkerhet.

Rättighetsprincipen för hantering av personuppgifter för meddelandens del är personuppgiftsansvarigas rättsliga förpliktelse enligt artikel 6 underavsnitt 1 c) förordningen om datasäkerhet. SYKE har skyldighet att befrämja miljökunskaper enligt § 1 moment 2 avsnitt 6 i lagen (1069/2009) angiven från Finlands miljöcentral.

E-postadresser och uppgifter om de beställda produkternas språkval samlas in från personkundernas uppgifter.

Gemensamma personuppgiftsansvariga

SYKE och miljöministeriet är gemensamma personuppgiftsansvariga för nyhetsbrevet Luonnonkirjo.

Personuppgiftsbiträde

Personuppgifter behandlas av huvudanvändare på SYKE, miljöministeriet, ARA samt företag som deltar i produktionen av tjänsterna.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU eller till internationella system.

Personuppgifter överförs eller överlämnas inte till länder utanför EU eller ETA.

Lagringstider för personuppgifter

Uppgifterna sparas under hela tiden för kundrelationen.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade kan ta bort sina uppgifter med avbeställningsfunktionen i den beställda produkten eller via webbtjänstens beställningsformulär. Den registrerade har rätt att efterfråga personuppgifter om sig själv, göra en förfrågan om att rätta eller justera eller ta bort eventuella felaktiga uppgifter, efterfråga att personuppgifterna tas bort eller neka till rättigheten att förflytta uppgifterna från ett system till ett annat. Ifall den registrerade anser att behandling av hans eller hennes personuppgifter inte är lagenlig, har den registrerade rätt att genomföra ett besvär om ärendet till dataombudsmannen.

Personuppgifternas källor

Registeruppgifterna har huvudsakligen samlats in som beställningar gjorda av personerna själva. En del av uppgifterna har samlats in från allmänna källor baserat på offentliga tjänsteuppgifter. Personernas samtycke om att tillhöra beställningsregistret för bloggar och nyhetsbrev samlas in det året då förordningen om personuppgiftsskydd träder i kraft.

Automatiskt beslutsfattande

Vid behandling av personuppgifterna används delvis statistik som baseras på cookies och SYKE gör därefter beslut baserat på dem för att utveckla sina webbtjänster eller sin verksamhet. Pressmeddelanden, nyhetsbrev och bloggar finns på webbtjänster där cookies används. Det samlas in allmänna statistiska uppgifter om webbplatsernas användning för att kunna utveckla tjänsten. Uppgifterna är webbsidornas besöksantal, användarens IP-adress, klocktid, använda sidor, typ av webbläsare, operativsystem som används och skärmens upplösning. Besöksstatistiken baseras på serverns logguppgifter och Google Analytics –rapportering, där man använder Google Analytics –programvarans cookies och JavaScript-kod.

Skydd av hantering av personuppgifter

Finlands miljöcentral som personuppgiftsansvarige har genomfört nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda behandling av personuppgifter samt kräver detsamma av de tjänsteproducenter som används.

Personuppgiftsansvarige och personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Finlands miljöcentral SYKE

Adress: Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors

Registratorskontor: kirjaamo.syke[at]ymparisto.fi

Konfidentiell e-postadress:https://turvaviesti.ymparisto.fi/

Kontaktuppgifter till SYKEs datasäkerhetsansvariga

tietosuojaSYKE[at]syke.fi

Publicerad 18-06-2018 kl. 9.35, uppdaterad 23-09-2022 kl. 15.02

Målgrupp: