En hållbarhetsomställning och utsläppsminskningar som våra mål

Globala målen för hållbar utvecklingen (se en större bild).

Finlands miljöcentrals (Syke) verksamhet är direkt eller indirekt kopplad till de flesta av målen för hållbar utveckling och samhällets övergripande hållbarhet som helhet. Hållbarhetsförändring avser den snabba anpassningen av systemen för bostäder, energiproduktion, transporter och livsmedelskedjan till gränserna för miljöns bärförmåga. 

Enligt lagen är Finlands miljöcentral en forsknings- och utvecklingscentral som stöder bedömningen och valet av mål och medel för en hållbar utveckling samt verkställandet av miljöpolitiken. 

Sykes strategi är baserad på målen för hållbar utveckling och omställning till ett hållbart samhälle. De är också utgångspunkterna för de resultatavtal som Syke sluter med miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet. 

Syke rapporterar om sitt ansvar som en inverkan på FN:s mål för hållbar utveckling. 

  1. Bekämpa klimatförändringarna (13) 
  2. Ekosystem ock biologisk mångfald (15) 
  3. Hav och marina resurser (14) 
  4. Hållbar konsumtion ock produktion (12) 
  5. Rent vatten och sanitet för alla (6) 

Syke strävar ständigt efter att minska de skadliga miljökonsekvenserna av sin egen verksamhet, varav den viktigaste är dess kolfotspår. 

Beräkningen av kolfotspåret för 2021 färdigställs senare år 2022. Sykes kolfotspår var 1 253 ton  koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) under det senaste beräkningsåret 2020. Kolfotspåret består huvudsakligen av havsforskningsfartyget Aranda, tjänsteresor samt uppvärmning och elförbrukning i lokalerna. 

Bekanta dig med Sykes ansvarsrapport 2021 (Storymaps.arcgis.com).

Mer information 

Servicedirektör  Heli Karjalainen, Finlands miljöcentral (Syke)

Publicerad 06-06-2022 kl. 9.04, uppdaterad 12-01-2023 kl. 14.29