Vänskapsparkens forskningscentral

© Pirjo Appelgren

Vänskapens park inrättades i Kuhmo- och Suomussalmi-området 1990 för att främja miljöforskningssamarbetet mellan Finland och Sovjetunionen, skydda naturen i Kajanaland och bedriva miljöforskning – i synnerhet naturvårdsforskning och uppföljning av ekosystemen (lagen om Vänskapens Park 1990). För att tillgodose den lagstadgade forskningsverksamhetens behov inrättades samtidigt ett forskningscentrum i Kuhmo stad.

Vänskapsparkens forskningscentral är en del av Finlands miljöcentral sedan den 1 januari 2010.

Forskningscentralens verksamhet inleddes 1993. Inledningsvis ägnades verksamheten till stor del åt inventering och kartläggning. Senare har de centrala forskningsämnena varit mångfalden i skogar och myrar, hotade arter samt markanvändningens och klimatförändringens inverkan på mångfalden.

På forskningscentret arbetar fyra ordinarie anställda och därtill några visstidsanställda.

Forskningscentret samarbetar aktivt med forskare och forskningsorganisationer i Ryssland. På uppdrag av miljöministeriet ansvarar centret även för samordningen av det finsk-ryska forskningssamarbetet i Vänskapens naturskyddsområde och Kalevalaparkerna. De viktigaste ryska samarbetspartnerna är Kostamus naturpark och Karelska vetenskapscentret vid Rysslands vetenskapsakademi i Petroskoj.

Vänskapsparkens forskningscentral bedriver omfattande samarbete med de finländska universitetens forskningsgrupper, Norra Karelens biosfärområde, Forststyrelsen, Naturresursinstitutet, Meteorologiska institutet och Geologiska forskningscentralen.

Verksamheten har bland annat resulterat i drygt tio doktorsavhandlingar, över 30 andra lärdomsprov och över tvåhundra publikationer, varav cirka 120 i vetenskapliga serier som granskas av experter. Därtill har man anordnat samarbetsseminarier och vetenskapliga symposier, producerat vetenskapliga raporter och samlingspublikationer samt faktaböcker, naturfilmer och miljöutbildningsmaterial om naturen i gränsområdet. Samarbetet har gjort västländerna uppmärksamma på rysk forskning och bidragit till att västländernas forskare fått möjlighet att undersöka naturen i nordvästra Ryssland.

Kontaktuppgifter

  • Adress: Lentiirantie 342 B, 88900  Kuhmo
  • Tel.  0295 251 000
  • E-post: fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Mer information

Publicerad 02-03-2017 kl. 10.15, uppdaterad 16-07-2020 kl. 8.20

Ämne: