Uleåborgskontoret

Vid Finlands miljöcentrals SYKE Uleåborgskontor inriktas forskningen främst på uppföljning av tillståndet i inlandsvattnen, skötsel av avrinningsområden och utveckling av vattenvårdsmetoder samt undersökning av den biologiska mångfalden i strömmande vatten, utveckling av biodiversitetsindikatorer och hållbar energihushållning.

På kontoret arbetar cirka 40 personer från Vattencentret, Laboratoriecentret, Biodiversitetcentret, Konsumtions- och produktionscentret samt Administrativa tjänster och Strategiska Funktioner.

På Uleåborgskontoret finns ett FINAS-ackrediterat (T003) testlaboratorium där man genomför kemiska miljöanalyser. Laboratoriet förbehandlar också biologiska prov som används inom vattenvården och bidrar till forskningsverksamheten genom olika testarrangemang.

Kontoret är beläget i anslutning till Uleåborgs universitet, i Miljövetenskapbyggnaden. Läget erbjuder goda samarbetsmöjligheter med Uleåborgs universitetet, forskning institutioner, Uleåborgs yrkeshögskolan och berörda parter. Samarbetet återspeglas bäst i de gemensamma projekten, de gemensamma professurerna i naturvetenskap och miljöekonomi samt den gemensamma användningen av laboratorietjänster.

Kontaktuppgifter

SYKEs Uleåborgskontor har sina utrymmen i anslutning till Uleåborgs universitet i Linnanmaa.

  • Besöksadress: Paavo Havaksen tie 3 (Ympäristötietotalo, 2. våning), 90570 Uleåborg
  • Besöksadress (laboratoriet): Linnanmaa K5, 90570 Uleåborg
  • Postadress: Finlands miljöcentral, Uleåborgskontoret, PB 413, 90014 Uleåborgs universitet
  • Tel.+ 358 295 251 000

Mer information

Publicerad 20-03-2019 kl. 12.34, uppdaterad 28-12-2020 kl. 13.52