Jyväskyläkontoret

© Kristian Meissner

Forskningen och arbetet på filialen i Jyväskylä fokuserar på de kemiska, fysikaliska och ekologiska processerna i vattnen och på hur de är kopplade till varandra. Vattenforskningen syftar till att beakta flera olika synvinklar. På Jyväskyläfilialen är arbetet koncentrerat bland annat på utveckling av den biologiska uppföljningen av vattenkvaliteten, konsekvenserna av markanvändningen på vattnen, restaurering av sjöar och vattendrag, undersökning av spridningen och cirkulationen av näringsämnen och skadliga ämnen i ett vattensystem samt på utveckling av nya mätmetoder och modelleringsverktyg. Du hittar mer information om pågående projekt samt kontaktuppgifter för de ansvariga personerna på våra sidor.

Förutom att forskningsprojekten görs i intimt samarbete mellan SYKEs olika centraler samarbetar vi också med universitet och forskningsinstitut. En viktig samarbetspartner är Jyväskylä universitet, där vi aktivt samarbetar med olika institutioner.

Personalen på Jyväskyläfilialen hör till vattencentrums modell-, insjö-, och vattenresursenhet samt till laboratoriecentrums ekotoxikologi och riskbedömning -grupp.

Kontaktuppgifter

SYKEs Jyväskyläkontor har sina utrymmen i Ylistönmäki. I grannskapet finns också Bio- och miljövetenskapliga institutionen vid Jyväskylä universitet samt Miljöforskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet.

  • Besöks- och postadress: Suomen ympäristökeskus SYKE, Jyväskyläkontoret, Survontie 9A, 40500 Jyväskylä
  • Tel. 0295 251 000

Mera information

Specialforskare Kristian Meissner, Finlands miljöcentral SYKE

Publicerad 11-04-2013 kl. 10.06, uppdaterad 16-07-2020 kl. 8.05