Miljöstyrningssystemets huvudmål, målsättningar och resultat

Huvudmål och målsättningar för SYKE:s miljöprogram 2022–2025

Minskning av den skadliga miljöpåverkan som SYKE:s verksamhet ger upphov till

 • Minskad miljöpåverkan orsakad av resande – tjänsteresor
 • Vi minskar utsläppen från Aranda
 • Vi minskar utsläppen som beror på upphandling
 • Vi minskar utsläppen som beror på lokaler
 • Vi möjliggör mer distansarbete
 • Vi minskar tillsammans utsläppen från campuset i Vik och andra campus
 • Vi minskar miljöbelastningen som orsakas av evenemang organiserade av SYKE

Vi främjar hållbarheten i SYKE:s interna verksamhet

 • Koldioxidneutralitet och införande av kompensationer
 • Vi ökar den positiva miljöpåverkan av vår egen verksamhet

Miljöfrågornas synlighet i SYKE:s interna verksamhet

 • Vi upprätthåller miljöfrågornas synlighet i SYKE:s egen verksamhet
 • Vi främjar miljövänlig pendling

Mer information

 • Kvalitetschef Eeva Hartikainen, Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@syke.fi
Publicerad 24-01-2022 kl. 15.36, uppdaterad 24-01-2022 kl. 15.51