SYKE som arbetsplats

Finlands miljöcentral SYKE är ett forsknings- och expertinstitut. Vi undersöker fenomen som har att göra med miljöförändringar och utvecklar lösningar som hjälper oss att kontrollera dessa förändringar. Vårt kunnande bygger på långvarig uppföljning av miljön, mångsidig vetenskaplig information och gedigen expertis.

Arbetsuppgifterna är utmanande och mångsidiga. Nästan hälften av SYKEs personal har övre högskola examen.

SYKE har flera rekryteringar varje år och oftast är det fråga om en tidsbestämd uppgift. Många av uppgifterna hör samman med projekt som finansieras externt.

Publicerad 04-04-2016 kl. 13.15, uppdaterad 01-07-2020 kl. 8.37
Ämne:
Målgrupp: