Program om miljöinformation

Miljöinformation
© Petri Jauhiainen

Program om miljöinformation hjälper beslutsfattarna att bättre beakta värdet av miljöinformation och stöder användningen av förutsägbar miljöinformation i samhället.

Programmet stöder Finlands miljöcentrals produktion av och forskning i miljöinformation. Det samlar forsknings- och utvecklingsprojekt i anslutning till temat.

Mer information

  • Production av miljöinformation
  • Direktör för programmet om miljöinformation: Kristian Meissner
  • Specialplanerare Elise Järvenpää:  Europeiska miljöinformations- och uppföljningsnätverket, INSPIRE-geodatadirektivet och geodataprojekt
  • Specialforskare Taru Peltola: miljöpolitikens informationspolicyer och samarbetande informationsproduktion, miljökonflikter
  • Specialforskare Laura Uusitalo: dataanalys och modellering, utvärdering av miljöns tillstånd, havens näringsvävar och biodiversitet
  • Specialforskare Jenni Raitoharju
  • Specialforskare Eero Siivola
  • Praktikant, högskolestuderande Mikko Impiö
  • Kontaktinformation

 

Publicerad 02-01-2018 kl. 8.18, uppdaterad 14-12-2021 kl. 13.52