Program om klimatförändring

Klimatförändring
© Markus Sirkka, Miljöförvaltningens bildbank

Finlands miljöcentral SYKE forskar kring följderna av klimatförändringen och anpassningsmöjligheterna ur naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga synvinklar och producerar såväl ny forskningsbaserad information som översiktliga bedömningar och rapporter till stöd för beslutsfattarna. SYKE deltar också i utvecklingen av åtgärder för stävjande av klimatförändringen.

SYKE har erfarenhet av identifiering av riskerna och anpassningsbehoven i samband med klimatförändringen, av evaluering av klimatpolitiken och ekoeffektiviteten av energisystem och bränslen samt av forskning kring bästa tillgängliga teknik (BAT). Vid SYKE pågår också forskning kring klimatmässigt hållbara trafiklösningar och konsumenternas valmöjligheter samt begagnande av avfall. 

Mer information

Publicerad 22-12-2017 kl. 12.12, uppdaterad 14-12-2021 kl. 13.34