Program om hållbar urbanisering

Hållbar urbanisering
© Tuula Roos, vastavalo.fi

Programmet om hållbar urbanisering producerar information i anslutning till stadsutveckling för beslutsfattarna, medborgarna och andra intressegrupper och stöder deras deltagande.

Programmet främjar Finlands miljöcentrals stadsforskning och stöder produktion, analys och distribution av stadsinformation. Det samlar även forsknings- och utvecklingsprojekt i anslutning till temat. Forskarna deltar i uppföljningen av urbaniseringen som internationellt fenomen samt i underhållet av forsknings- och expertnätverk.

Mer information

Publicerad 02-01-2018 kl. 8.17, uppdaterad 12-04-2022 kl. 11.10