Laboratoriecentret

Analysering på SYKE laboratoriet.
Bild: Vanessa Riki

Laboratoriecentret vid SYKE utvecklar och producerar mångsidiga miljöanalyser och tester. Centret svarar för SYKEs funktion som nationellt referenslaboratorium inom miljöbranschen enligt miljöskyddslagen. Till dess uppgifter hör bland annat att ordna referensmätningar, standardisera metoder, utbilda samt att ge expertstöd till myndigheter och aktörer inom miljöbranschen. Dessutom fungerar laboratoriecentrum som nationellt kalibreringslaboratorium för vattenmiljöns kemi (avtalslaboratorium för VTT MIKES – metrologi ) och svarar också för systemet för personcertifiering av miljöprovtagare. Testningen och kalibreringen, ordnandet av referensmätningar samt personcertifieringen är ackrediterat av ackrediteringstjänsten FINAS .

Forskningen är inriktad på de ekotoxikologiska effekterna av skadliga och nya ämnen, särskilt syntetiska nanomaterial och konsumentkemikalier, samt på kemisk metrologi. Dessutom utvecklar vi metoder för miljöanalytik och för undersökning av biologiska effekter.

Publicerad 16-04-2013 kl. 14.51, uppdaterad 14-12-2021 kl. 14.00