Havscentret

Aranda-fartyg
© Riku Lumiaro

Målsättningen för havsforskningen vid Finlands miljöcentral är att producera information och nya lösningar särskilt till stöd för beslutsfattande i frågor kring skydd och hållbar användning av Östersjön.

SYKE kopplar ihop ett vitt spektrum av kunnande inom havsforskningen, avrinningsforskningen, klimatforskningen och den socioekonomiska forskningen. De mångvetenskapliga studierna använder observationer av havsmiljön, empiriska undersökningar, numeriska modeller, prognoser och scenarier samt samhällsvetenskapliga och ekonomiska undersökningar. 

SYKE är dessutom ansvarig för administrationen av forskningsfartyget Aranda som används för olika slags forsknings- och uppföljningsprojekt.

Mera information

Publicerad 16-04-2013 kl. 14.27, uppdaterad 14-12-2021 kl. 14.03