Generaldirektör och ledningsgrupp

En av dessa direktörer av strategiska program deltar turvis i ledningsgruppens sammanträden:

Ledningens stöd

Publicerad 08-01-2021 kl. 13.46, uppdaterad 15-08-2022 kl. 9.03