Data- och informationscentret

Data- och informationscentret i Finlands miljöcentral (SYKE) svarar för att samla, lagra och distribuera nationell miljöinformation inklusive rumslig information. Centret bjuder på miljöinformationssystem, GIS-applikationer och elektroniska tjänster som baserar sig på denna information. Ytterligare bidrar centralen i miljörapportering genom att koordinera och utveckla rapporteringsmetoder.

Data- och informationscentret producerar också operativa fjärranalysprodukter samt forskar inom geoinformatik och jordobservationssystem.

Dessutom är centret ansvarig för SYKEs branchoberoende ict- och informationstjänster. Informationstjänsterna omfattar också miljöbranschens vetenskapliga specialbibliotek.

Publicerad 03-01-2018 kl. 15.23, uppdaterad 14-12-2021 kl. 13.20