Centret för miljöpolitik

© Maija Faehnle.

Finlands miljöcentral SYKE bedömer hur miljöpolitiken fungerar och stöder utvecklingen och verkställandet av den. SYKE identifierar nya problem, som kräver samhällelig styrning, och jämför alternativa lösningar till problemen. Forskningen vid SYKE betjänar beslutsfattare på olika nivåer, från den lokala nivån till den globala.

Valet mellan olika alternativ stöds av olika slags informationssystem och indikatorer som beskriver förändringar orsakade av olika samhälleliga faktorer.

Mer information

Publicerad 29-04-2013 kl. 15.18, uppdaterad 15-08-2022 kl. 8.35