Centret för konsumtion och produktion

Kalasatama. © Kai Widell

Finlands miljöcentral SYKE främjar ett kolneutralt kretsloppssamhälle samt hållbar bioekonomi genom att bedöma miljöaspekterna i produkter och tjänster med beaktande av hela livscykeln. Andra centrala frågor för expert- och forskningsarbetet vid SYKE gäller förebyggande av avfallsproduktion, avfallshantering, avloppsvatten och förorenad mark, bedömning av risker i samband med skadliga ämnen samt industriutsläpp.

Om hållbara konsumtionsval och produktionsmetoder behövs pålitlig information för konsumenterna, företagen och som stöd för miljöpolitiskt beslutsfattande samt vid bedömning och utveckling av miljöteknik och affärsmodeller när vi går mot grön tillväxt.

Mera information

Publicerad 29-04-2013 kl. 15.13, uppdaterad 12-08-2022 kl. 8.53