Centret för biodiversitet

Elisaaren tammisto
© Anja Holmsten
 

Finlands miljöcentral (SYKE) främjar bevarandet av biodiversiteten bland annat genom bedömningar av arternas och livsmiljöernas bevarandestatus och genom forskning kring metoderna för skötsel och restaurering av livsmiljöerna, SYKE kartlägger också ekosystemtjänsternas betydelse och undersöker kopplingarna mellan ekosystemtjänster och biodiversitet, SYKE söker också lösningar till problem som orsakas av främmande invasiva arter. Dessutom sköter SYKE miljökonsekvensbedömningen av genetiskt modifierade organismer och tillstånd för internationell handel med utrotningshotade arter.

Med ekosystemtjänster avses nyttigheter man får av naturen. Exempel på ekosystemtjänster är tillgängligheten av mat och andra förnybara naturresurser samt störningsfri funktion av ekosystemet som bland annat upprätthåller vattnets och näringsämnenas kretslopp. Också rekreationen i naturen och naturupplevelserna kan betraktas som ekosystemtjänster. Ofta märks värdet av ekosystemtjänster först när de har försämrats eller försvunnit.

Mera information

  • Petri Ahlroth, direktör för Centret för biodiversitet, Finlands miljöcentral SYKE, fornamn.efternamn@miljo.fi, tfn 040 176 6307

 

Publicerad 03-01-2018 kl. 15.18, uppdaterad 14-12-2021 kl. 13.55