Finansiering

Finansieringen för Finlands miljöcentral (Syke) består av direkt statlig budgetfinansiering och extern finansiering. År 2021 var Syke:s verksamhetsfinansiering cirka 63,8 miljoner euro:

  • direkt statlig budgetfinansiering 27,5 miljoner euro (43 %)
  • extern finansiering 36,3 miljoner euro (57 %)

Verksamhetsfinansiering 

Verksamhetsfinansiering av Syke 1996–2021. © Syke

Konkurrensutsatt forskningsfinansiering

Konkurrensutsatt forskningsfinansiering av Syke 2015–2021. © Syke

Mera information

  • Tuula Pietilä , Finlands miljöcentral (Syke), förnamn.efternamn@syke.fi
Publicerad 29-03-2021 kl. 11.49, uppdaterad 20-01-2023 kl. 8.22
Ämne: