Monografier

endic_banneri_sv.gifMiljöordboken EnDic

Miljöord på nio språk: finska, estniska, engelska, franska, tyska, svenska, litauiska, lettiska och ryska

Miljöordboken EnDic innehåller termer från olika delområden av miljö- och naturvården. I boken finns termer bl.a. från sådana delområden som meteorologi, hydrologi, miljöteknik, vattenförsörjnings- och avloppsteknik, avfallshantering och EU:s miljöpolitik. Antalet sökord på olika språk uppgår sammanlagt till ungefär 90 000. Ungefär 2 000 av termerna har förklaringar på engelska, estniska och finska.

Miljöordboken EnDic har utvidgats år 2009 med MetDic, en meteorologisk nätordbok som baserar sig på den tryckta ordboken Ilmatieteellinen käsikirja från 1995. MetDic har utarbetats av Meteorologiska institutet och den omfattar ungefär 9 000 termer på finska, svenska och engelska.

Den elektriska ordboken baseras på den tryckta miljöordboken EnDic2004. Den publicerades av Finlands miljöcentral medan miljöministeriet bidrog med finansiering. Ordboken är ett utmärkt verktyg för t.ex. forskare, studerande, översättare och alla som arbetar med internationella uppdrag.
Publicerad 16-04-2013 kl. 13.11, uppdaterad 07-05-2013 kl. 10.18
Målgrupp: