Ytvattenkvaliteten 2000-2003 -broschyr

Allmän klassificering enligt användbarhet

Finlands miljöcentral

Helsingfors 2005 

Den allmänna klassificeringen av vattnens användbarhet beskriver den genomsnittliga vattenkvaliteten i våra vatten och hur vattendragen lämpar sig för vattenförsörjning, som fiskevatten och för rekreation. Kvalitetsklassen bestäms enligt vattendragets naturliga vattenkvalitet och följderna av människans verksamhet. Ytvattnen delas in i fem klasser: utomordentlig, god, nöjaktig, försvarlig och dålig.

Publicerad 09-04-2013 kl. 13.03, uppdaterad 09-04-2013 kl. 13.03

Målgrupp: