Tolka brunnsvatten - analyserna rätt -broschyr

Brunnsgruppen samt Finlands miljöcentral
Helsingfors 2008

Målet med denna broschyr är att underlätta bedömningen av brunnsvattnets kvalitet för både brunnsägare och personer som arbetar med kvalitetsbedömning av brunnsvatten. Analysguiden baserar sig på brunnsgruppens expertbedömning och ställer analysvärdena i relation till social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förordning.

Publicerad 09-04-2013 kl. 13.08, uppdaterad 07-01-2020 kl. 13.35

Målgrupp: