Skötsel av bäckar vid lantbruksområden - naturenlig dränering -broschyr

Finlands miljöcentral, Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Nylands miljöcentral, Vilt- och fiskeriforskningen, Arbets- och näringscentralen, ProAgria, Täckdikningsföreningen, Forststyrelsen, MTK

Helsingfors 2009

Odling skulle inte vara möjligt i Finland utan effektiv dränering. Därför måste bäckar som rinner genom åkrar tidvis rensas. Strömbäddarnas rensning och skötsel kan göras naturvänligare genom att använda naturenliga dräneringsmetoder.

Bäckar i lantbruksområden har ett stort ekologiskt och utseendemässigt värde. Dessa bäckar är boplatser och förökningsområden för bl.a. fiskar och kräftor. Naturenliga dräneringsmetoder strävar till att både tillfredställa åkrarnas dräneringsbehov och att uppnå en sund ekologi för små vattendrag.

Denna broschyr beskriver olika metoder för att förbättra skicket av bäckar i lantbruksområden.

Publicerad 09-04-2013 kl. 13.04, uppdaterad 08-04-2013 kl. 15.03

Målgrupp: