SYKEs havscentrum -broschyr

Forskning och lösningar för ett friskare hav

Suomen ympäristökeskus

Helsinki 2009

Den mångsidiga forskningsverksamheten vid Havscentret handlar om ekosystem både i öppna havsområden och vid kusten, om naturen under vattenytan och om de faktorer som påverkar havets tillstånd. Mätningar av belastningen på Östersjön och forskning kring dess konsekvenser utgör en central del av Havscentrets verksamhet. De tre forskningsprogrammen betonar olika aspekter av havet och dess tillstånd samt skydd av havet. Havscentret bildades i början av år 2009. Vid centret arbetar ungefär 80 forskare som täcker ett brett fält av olika delområden inom havsforskningen.

Publicerad 09-04-2013 kl. 13.43, uppdaterad 09-04-2013 kl. 13.43

Målgrupp: