Medborgarnas observationer inom marina områden -broschyr

Bidra till forskningen genom att rapportera dina naturobservationer på Östersjön

Finlands miljöcentral

Helsinki 2012

Medborgarnas observationer_esite_kork130px.jpgMedborgarnas naturobservationer är en viktig del av uppföljningen av tillståndet i miljön. De kompletterar på ett utmärkt sätt forskarnas och miljömyndigheternas arbete. Genom att rapportera dina iakttagelser bidrar du till information till allmänheten, uppföljningen av tillståndet i Östersjön samt åtgärdsinriktningen.

Publicerad 09-04-2013 kl. 13.21, uppdaterad 25-04-2013 kl. 12.13

Målgrupp: