Inom FINMARINET kartläggs vår undervattensnatur -broschyr

Finlands miljöcentral & al.

Helsingfors 2012

FINMARINET_esite_kork130px.jpgInom FINMARINET samlas information för att stöda områdesplanering och främja skyddet av havsområden.

Publicerad 09-04-2013 kl. 13.19, uppdaterad 25-04-2013 kl. 12.09

Målgrupp: