Finlands miljöcentral -broschyr

Finlands miljöcentral

Helsingfors 2012

Finlands miljöcentral SYKE är ett forsknings- och expertinstitut. Vi undersöker fenomen som har att göra med miljöförändringar och utvecklar lösningar som hjälper oss att kontrollera dessa förändringar. Vårt kunnande bygger på långvarig uppföljning av miljön, mångsidig vetenskaplig information och gedigen expertis.

Publicerad 09-04-2013 kl. 12.56, uppdaterad 08-11-2013 kl. 11.36

Målgrupp: