ARANDA - ett modernt isförstärkt forskningsfartyg -broschyr

Finlands miljöcentral

Helsingfors 2010

Aranda_esite_kork130px.jpgDe flesta av Arandas expeditioner riktar sig till Östersjön, men fartyget har också flera gånger gjort expeditioner till Norra ishavet och till havsområdet kring Antarktis. Arandas forskningsresor är en del av den nationella och internationella vetenskapliga havsforskningen och uppföljningen av läget i Östersjön i enlighet med internationella konventioner som Finland undertecknat.

Publicerad 09-04-2013 kl. 13.26, uppdaterad 25-04-2013 kl. 12.11

Målgrupp: