Publikationer

Finlands miljöcentrals resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter. Vi producerar publikationer även i samarbete med expertorganisationer inom olika branscher och med övriga miljöförvaltningen.

Artiklar

Du kan hitta våra senaste artiklar och publikationer på Twitter: #sykepublication.

Seriepublikationer

Finlands miljöcentral lagrar sina publikationer i HELDA, som är Helsingfors Universitets öppen, digital databas.

Forskares publikationer på Google Scholar

Google Scholar innehåller avhandlingar, presentationer, böcker, abstrakter och annan vetenskaplig litteratur. Bara en del av SYKEs forskare har en egen Google Scholar sida, vilket betyder att den medföljande listan inte representerar SYKEs hela skriftliga produktion.

Publicerad 17-01-2022 kl. 14.10, uppdaterad 17-01-2022 kl. 14.10
Målgrupp: