Öppen information

Finlands miljöcentral (Syke) erbjuder öppna data för att stöda en hållbar miljö- och samhällsutveckling. Data är tillgängliga bland annat om yt- och grundvatten, Östersjön, miljöbelastning, värdefulla naturtyper, marktäcket och den bebyggda miljön.

Datamängderna kan utnyttjas genom att ta i bruk nättjänster, geografiska data, satellitbildsprodukter, annan slags miljöinformation samt applikationer.

De öppna data är producerade och insamlade huvudsakligen av myndigheter i den statliga miljöförvaltningen, i första hand av Finlands miljöcentral och Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM).

Öppna data service är publicerad tillsvidare bara på finska.

Publicerad 01-02-2016 kl. 8.15, uppdaterad 09-01-2023 kl. 12.43
Målgrupp: