Översvämningscentrets varningar nu i den förnyade väderapplikationen

Pressmeddelande 10-04-2017 kl. 12.04

Pressmeddelande från Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet

Vatten på vägen
Bild: Riku Lumiaro, Miljöförvaltningens bildbank

Den förnyade väderapplikationen ger väder- och översvämningsvarningar nu för fem dygn på bärbara enheter. Tjänsten är en del av samarbetet mellan Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral (SYKE). Översvämningsvarningarna för vattendrag kompletterar Meteorologiska institutets störtregns- och havsvattenståndsvarningar.

Meteorologiska institutets och SYKE:s gemensamma Översvämningscenter förutser och varnar om översvämningar

”I verksamheten vid Översvämningscentret förenas Meteorologiska institutets väderkunskap med SYKE:s vattenkunskap”, berättar Eerik Saarikalle, chef för Översvämningscentret. ”Vi utnyttjar den bland medborgarna populära väderapplikationen även för att varna om översvämningar”, fortsätter Saarikalle.

Väderapplikationen visar varningar utgående från enhetens position. Man kan även välja en kartvy över hela landet och tillhörande texter för att få en uppfattning av situationen i hela landet.

I väderapplikationen visas varningar för fem dygn. På webbplatsen övergick man till femdygnsvarningar i februari.

Tjänsten finansieras av såväl Meteorologiska institutet som jord- och skogsbruksministeriet och Finansbranschens Centralförbund. ”I februari tog Meteorologiska institutet i bruk varningskartor för fem dygn, vilket är en utmärkt förnyelse. Tack vare den nya applikationen är det lättare att vara förberedd på väderfenomen”, berömmer Risto Karhunen, direktör vid Finansbranschens Centralförbund.

Mer information

Meteorolog Eerik Saarikalle, Meteorologiska institutet,
tfn +358 29 539 2090, fornamn.efternamn@fmi.fi

Servicechef Markku Maunula, Finlands miljöcentral,
tfn  +358 29 525 1420, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: