Översvämningarna i Österbotten sjunker undan, det varmare vädret flyttar översvämningarna längre norrut

Pressmeddelande 27-04-2015 kl. 14.24
Kittilän tulva

Översvämningscentret informerar 22.4.2015

Våröversvämningarna kulminerade förra veckan i Österbotten i älvarna söder om Uleåborg. Vattenståndet i sjöarna i Österbotten stiger snabbt ännu den här veckan. I Norra och Östra Finland har våröversvämningarna ännu inte börjat.

"I norr har snön och isarna bara börjat smälta och vädret under de närmaste veckorna är avgörande för hur stora översvämningarna blir. Riklig nederbörd och snabbt stigande temperaturer ökar risken för översvämningar. Isdammar kan få vattenståndet i älvarna att stiga mycket snabbt, men isarna är svagare än normalt", berättar Bertel Vehviläinen, ledande hydrolog vid Finlands miljöcentral.

De rikliga regnen förra veckan höjde vattenståndet i älvarna till samma nivå som i mitten av mars. I Mellersta och Norra Österbotten bidrog även snösmältningen till att öka vattenföringen. Där var vattenföringstopparna ändå lägre än normalt under våröversvämningarna. Mera på finska


Målgrupp: