Hydrologisk översikt i slutet av maj 2013: På många håll är vattnet i insjöarna rekordvarmt för årstiden, störtregn kan öka vattenflödena i Österbotten

Pressmeddelande 04-06-2013 kl. 15.36

Simmaren

© Pentti Sormunen/Plugi.fi

Det exceptionellt varma vädret som kom mot slutet av maj värmde upp vattnet i sjöarna till för årstiden höga temperaturer. Värmerekordet för ytvatten i maj slogs bland annat i Enare träsk, Kallavesi och Lappajärvi sjö, som alla har över 50 års mäthistorik.

Vattnet har varit varmast i landets västra delar och på vissa platser överskreds temperaturen 20 grader i slutet av månaden. Även om 20 grader inte ännu överskridits i Lappland i maj var skillnaden allra störst där jämfört med medeltalet för årstiden: så mycket som 10 grader. ”I månadsskiftet maj-juni var ytvattnet i Enare träsk redan varmare än under senaste sommar”, berättar hydrolog Johanna Korhonen vid Finlands miljöcentral.

Under de första dagarna i juni blev ytvattnet ännu varmare och på vissa platser i Västra Finland uppmättes redan värden på 22 grader och i Lappland 18 grader. Då det varma vädret fortsätter förblir ytvattnen denna vecka mycket över det normala för årstiden.

Vattenståndet i de stora sjöarna sjunker, störtregn i Österbotten

Vattenståndet i de stora sjöarna i Insjöfinland har börjat sjunka på grund av den låga mängden nederbörd i slutet av maj. Enligt prognosen sjunker vattenståndet i Saimen 5−15 cm under juni och närmar sig medelnivån för tidpunken. Vattenståndet i Päijänne förblir på nuvarande nivå under juni. Vattenståndet i de flesta andra sjöar, till exempel Pielinen, Kallavesi, Nilakka, Keitele och Längelmävesi är nästan på medelnivån för årstiden, men om det inte kommer rikligt med regn under juni sjunker nivån under juni med 10−40 cm under det normala.

I Österbotten har det kommit över 50 mm i form av störtregnskurar i början av juni, vilket har gjort marken vattenmättad. ”Nya lika kraftiga regn kan snabbt höja flödena i små åar i dessa områden”, bedömer ledande hydrolog Bertel Vehviläinen vid Finlands miljöcentral. I största delen av landet är marken torr och behöver en stor regnmängd för att tillrinningen och vattenföringen i vattendragen ska öka.

Mera (på finska)

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0400 148 603, fornamn.efternamn@miljo.fi
 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral, SYKE,
  tfn 0400 148 541, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 040 561 5533, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten och tjäle

 • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral, SYKE,
  tfn 040 740 2549, fornamn.p.efternamn@ymparisto.fi

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 040 561 5533, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 

Målgrupp: