Production av miljöinformation - pressmeddelanden


Publicerad
Kommunernas klimatutsläpp minskade med 7,4 procent år 2020

Enligt Finlands miljöcentral SYKEs beräkningar utifrån preliminära uppgifter har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 7,4 procent år 2020 jämfört med det föregående året.

16-08-2021
Återvinningsgraden för hushållens avfall stiger inte tillräckligt snabbt

Finlands miljöcentral SYKE har publicerat ny regional uppföljningsinformation om mängderna av hushållsavfall och deras återvinningsgrad, samt om sociala indikatorer för den cirkulära ekonomin. Återvin...

10-12-2020
Internationell utvärdering: Arbetet vid Finlands miljöcentral är verkningsfullt och högklassigt

Enligt en färsk internationell utvärdering är Finlands miljöcentral (SYKE) ett progressivt och framstående forskningsinstitut som producerar högklassig forskning och som har betydande samhälleliga ver...

18-11-2020
Ett nytt verktyg för snabb och effektiv beredskap vid oljeutsläpp till havs

Ett nytt, kostnadsfritt verktyg för beredskap vid oljeutsläpp till havs finns nu tillgängligt online för myndigheter och lokala insatsenheter. Syftet med verktyget är att minimera miljöpåverkan av olj...

13-10-2020
Ny information om hushållens avfallsmängder och återvinningsiver

Finlands miljöcentral har utrett mängden hushållsavfall och dess återvinningsgrad i 13 kommunregioner (kuntaseutu). Detta är första gången man utfört en så omfattande och enhetlig utredning gällande h...

13-12-2018
Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik

Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor den 19 november 2018 från Tölö i Helsingfors till Helsingfors universitetets campus i Vik på adressen Ladugårdsbågen 11. I Vik kommer Finlands miljöcentr...

09-11-2018
För första gången sänder en smart boj med oljesensor data via satellit från öppet hav i Östersjön

I oktober började en smart navigationsboj sända data i realtid via satellit med resultat från mätningar av oljehalten och vissa andra parametrar för vattenkvalitet i Östersjöns vatten. Bojen ligger sö...

09-11-2018
Översvämningscentrets varningar nu i den förnyade väderapplikationen

Den förnyade väderapplikationen ger väder- och översvämningsvarningar nu för fem dygn på bärbara enheter. Tjänsten är en del av samarbetet mellan Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral.

10-04-2017
Ny tjänst ger väder- och översvämningsvarningar nu för fem dygn

Med hjälp av varningstjänsten är det nu också möjligt att följa med översvämningsvarningar för vattendrag som produceras av SYKE. På varningskartan syns endast farliga och mycket farliga översvämnings...

01-02-2017
Se hur effektivt ditt vattentjänstverk fungerar

Finlands miljöcentral öppnade i januari 2016 en informationstjänst inom vattentjänster som heter VEETI. Nu är det allt enklare att jämföra vattentjänstverken eftersom alla har tillgång till verkens up...

16-01-2017
Den ekonomiska krisen har påverkat miljöns tillstånd

Raden av ekonomiska kriser sedan 2008 har påverkat tillståndet i miljön i Finland. Denna bedömning gör man i översikten av miljöns tillstånd, som nyligen publicerats av Finlands miljöcentral. Effekter...

11-12-2013