Miljöinformation till nytta för samhället

Vårt samhälle ställs inför allt mer invecklade miljöproblem, såsom klimatförändringen, urbaniseringen och de globala utmaningarna inom hållbar utveckling. För att lösa dessa brännande frågor behövs tillförlitlig miljöinformation.

Finlands miljöcentral erbjuder till stöd för miljöpolitiken lösningar för allt från insamling av miljöinformation ända till beslutsfattande. Vi hjälper beslutsfattarna att bättre beakta värdet av miljöinformation och vi stöder användningen av förutsägbar miljöinformation.

Vi utvecklar nya metoder för miljöinformation. Vi tillämpar avancerade och effektiva metoder, t.ex. djupinlärning, komplex optimering och artificiell intelligens, som gör att informationen kan utnyttjas snabbare. Vi stöder även ett bättre användande i samhället av den information som medborgarna producerar.

Vi har ett nära samarbete med forskningsinstitutioner, företag samt ministerier. Vi agerar såväl nationellt som i internationella nätverk.

Tyngdpunkter

  • Tillämpning av maskininlärning och artificiell intelligens i uppföljning och beslutsfattande
  • Vidareutveckling av datafusionsmetoderna
  • Avancerat utnyttjande av fjärrkartläggningsmaterial
  • Användning av ostrukturerade informationsresurser
  • Beaktande av förändringsbehov och kvalitetskrav i internationella organisationer inom miljöbranschen (EU, EEA)
  • Betydelsen av att medborgarobservationer och informationsinsamling teknifieras när det gäller medborgarnas möjligheter att påverka
 

Mer information

enhetsdirektör, informationskvalitet
Saku Anttila
fornamn.efternamn@syke.fi

 
Publicerad 02-01-2018 kl. 9.59, uppdaterad 24-01-2023 kl. 13.41
Målgrupp: