Uppföljning - pressmeddelanden


Publicerad
Internationella landskapsdagen firas 20.10 med en fototävling och landskapspromenader

Den internationella landskapsdagen firas tisdagen den 20 oktober 2021. Europarådets landskapskonvention som ligger bakom dagen uppmuntrar alla att vara med och iaktta landskapen och delta i beslutsfat...

14-10-2021
Den internationella landskapsdagen firas den 20 oktober - delta i fotokampanjen eller fototävlingen

I oktober firar vi den internationella landskapsdagen. I Finland firas den likt tidigare år med en fototävling som är öppen för alla, guidade landskapspromenader, samt med en fotokampanj som startar r...

06-09-2021
Finlands storskarvsbestånd minskade jämfört med förra sommaren

Sommaren 2021 räknades 24 300 stycken storskarvsbon i Finland. De första lyckade häckningarna i inlandet konstaterades i Päijänne-Tavastland. Häckningsbeståndet har varierat med bara några procent sed...

18-08-2021
Utredning: Delvis god beredskap för att uppnå målen i EU:s strategi för biologisk mångfald i Finland

I Finlands miljöcentrals (SYKE) och Naturresursinstitutets (Luke) utredning "Effekterna av EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 i Finland" producerades bakgrundsinformation för att Finland effekt...

23-06-2021
En ny utredning bedömer hur myrskyddet framskrider och vilka fortsatta åtgärder som behövs

Den av miljöministeriet tillsatta myrskyddsarbetsgruppen lade år 2015 fram ett förslag till komplettering av myrskyddet. Förslaget omfattar 755 myrområden med högt naturvärde som bäst kompletterar det...

26-05-2021
Internationella landskapsdagen firas 20.10 med en fototävling och landskapspromenader

Den internationella landskapsdagen firas tisdagen den 20 oktober 2020. Miljöministeriet ordnar en fototävling för att fira dagen och Maa- ja kotitalousnaiset arrangerar guidade landskapspromenader. La...

15-10-2020
Finlands storskarvsbestånd har stabiliserats till cirka 26 000 häckande par

Sommaren 2020 räknades cirka 25 760 storskarvsbon i Finlands kustområden. Häckningsbeståndet har varierat med bara några procent under de senaste fem åren. De årliga variationerna i antalet bon är doc...

07-08-2020
Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjunde gången

Det är åter dags för tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt. Miljöministeriet ordnar vartannat år denna tävling för att efterlysa projekt som på ett lyckat sätt har bidragit till att vårda, skydda ...

23-03-2020
Den internationella landskapsdagen firas med fotografitävling och landskapspromenader

Den internationella landskapsdagen firas söndagen den 20 oktober 2019. I år vill man med landskapsdagen särskilt fästa uppmärksamhet vid vattnets värde i landskapet.

15-10-2019
Vardagslandskapet och vattnet teman under landskapsdagen

I de tusen sjöarnas land spelar vattnet en central roll i finländarnas vardag. Hur syns vattnet i våra dagliga miljöer? Rinner det en liten bäck bredvid dig på väg till butiken? Tar du kvällspromenade...

13-09-2019
Storskarvsbeståndet minskade något

Sommaren 2019 räknades cirka 25 700 storskarvsbon i Finlands havsområden. Häckningsbeståndet minskade med fyra procent, det vill säga tusen bon, jämfört med året innan. Storskarvens häckningsbestånd b...

13-08-2019
Antalet vitkindade gäss i huvudstadsregionen slutade minska

Det totala antalet vitkindade gäss som betar i parkerna i Helsingfors och östra Esbo ökade med 19 procent jämfört med förra året. Antalet kullar ökade med tio procent och det totala antalet ungar med ...

09-08-2019
Ny bedömning - var nionde art i Finland är hotad

En ny hotbedömning visar att naturen i Finland fortsätter att utarmas. Av de över 22 000 arter som bedömdes är 11,9 % hotade. I den föregående bedömningen var andelen 10,5 %. Det finns hotade arter i ...

08-03-2019
Hotbedömningen av Finlands naturtyper 2018: Naturtypernas tillstånd fortsätter att försämras

En hotbedömning av naturtyper har gjorts för andra gången i Finland. Cirka hälften (48 %) av knappt 400 naturtyper bedömdes vara hotade i hela landet. I Södra Finland är andelen hotade naturtyper tydl...

18-12-2018
En hyllning till landskapen i vardagsmiljön

Miljöministeriets och Finlands miljöcentrals fotokampanj #arkimaisema / #vardagslandskapet utmanar dig till att se på landskapen i din vardagsmiljö med nya ögon.

14-08-2018
Storskarvstammen i Finland på samma nivå som i fjol

Enligt räkningen sommaren 2017 fanns det sammanlagt ca 25 750 storskarvbon. Storkarvstammen håller sannolikt på att uppnå sin naturliga maximala storlek i Finland.

03-08-2017
De vitkindade gässen minskade i antal för andra året i rad i huvudstadsregionen

Det totala antalet vitkindade gäss som betar på gräsmattorna i parkerna i Helsingfors och östra Esbo minskade med åtta procent från förra året. Forskarna vid Finlands miljöcentral räknade sammanlagt 5...

02-08-2017
Vitkindade gäss minskade i antal i huvudstadsregionen

Det totala antalet vitkindade gäss som betar i parkerna i Helsingfors och östra Esbo minskade med 4 procent jämfört med år 2015. Antalet ungar minskade återigen med 46 procent, dvs. halverades jämfört...

10-08-2016
Finlands storskarvsbestånd växte endast litet

Sommaren 2016 räknades antalet storskarvsbon, som uppgick till 25 500 stycken. Trots de gynnsamma väderförhållandena i storskarvens övervintringsområden ökade beståndet i Finlands havsområden med bara...

03-08-2016