Publikationer inom temat ekosystemtjänster

Resultaten av SYKEs arbete publiceras både i internationella och nationella vetenskapliga publikationsserier och i såväl fackinriktade publikationer som populärtidskrifter. Utöver detta producerar vi broschyrer, böcker och praktiska guider. Aktuella samhällsämnen diskuteras och publiceras i expertöversikter. SYKEs forskare och experter producerar cirka 600 olika publikationstitlar per år.

Tupasvillat tuulessa

                                  © Tuomas Lahti

 

Publicerad 14-01-2022 kl. 16.09, uppdaterad 04-05-2023 kl. 10.11
Målgrupp: