Projekt inom temat ekosystemtjänster

I våra projekt producerar vi information som stöd för beslutsfattandet när det gäller att trygga ekosystemtjänsterna och den biologiska mångfalden. Vi utvecklar praktiska lösningar utgående från gediget vetenskapligt kunnande. En del projekt genomförs i samarbete med andra instanser och organisationer. Finansiering för projekten får vi förutom genom budgetmedel från EU:s ramprogram, Finlands Akademi, Statsrådet, företag och stiftelser, såsom Maj och Tor Nesslings stiftelse och Konestiftelsen.

© Anja Holmsten
Publicerad 13-05-2013 kl. 14.03, uppdaterad 03-05-2023 kl. 14.54
Målgrupp: