Internationella landskapsdagen firas 20.10 med en fototävling och landskapspromenader

Pressmeddelande 14-10-2021 kl. 8.00

Den internationella landskapsdagen firas tisdagen den 20 oktober 2021. Europarådets landskapskonvention som ligger bakom dagen uppmuntrar alla att vara med och iaktta landskapen och delta i beslutsfattandet kring dem. För att fira landskapsdagen ordnas kampanjer, tävlingar och ledda landskapspromenader som erbjuder många möjligheter att bekanta sig med landskapen ur nya perspektiv.

Fotografera landskap och delta i tävlingen

För att fira den internationella landskapsdagen ordnar miljöministeriet en fototävling med temat "Landskapsdagen 2021".

”Fotografering är ett utmärkt sätt att observera landskap. När man fotograferar är det kanske lättare att se även ett bekant landskap ur ett nytt perspektiv och värdesätta det. Juryn vill också uppmuntra deltagarna att söka kreativa och mångsidiga sätt att närma sig temat”, berättar miljörådet Tapio Heikkilä, som fungerar som ordförande för fototävlingens jury.

Juryn bedömer bilderna och vinnaren belönas med ett presentkort på 500 € till Rajala Pro Shop. Ett antal andra meriterade bilder belönas med bokpris. Bildskörden från fototävlingen visas på miljöministeriet och eventuellt på de evenemang som ministeriet ordnar samt på tävlingens webbplats.

Landskap
Bild Tapio Heikkilä

Delta i en landskapspromenad

Internationella landskapsdagen firas också med guidade landskapspromenader som ordnas av Maa- ja kotitalousnaiset. Promenader ordnas på olika håll i Finland den 16 och 20 oktober 2021 och leds av landskapsexperter inom Maa- ja kotitalousnaiset. Promenaden i Norra Österbotten ordnas virtuellt, det vill säga du kan delta i den var som helst i Finland, bara du anmäler dig senast den 18 oktober!

Betrakta landskapen med hjälp av mångsidiga uppgifter

En handbok som innehåller information och mångsidiga uppgifter har publicerats i syfte att ge nya perspektiv på och djup i observationen av landskap. Handboken riktar sig särskilt till lärare som kan använda den tillsammans med eleverna, men bland uppgifterna på olika nivåer finns också tips som vuxna kan testa till exempel för att fira landskapsdagen. Tänk om du skulle prova att iaktta landskapet med hjälp av hörsel-, lukt-, känsel- eller smaksinnet i stället för med synsinnet? Eller om du då du blickar ut över ett landskap skulle fundera på vilka alla sätt människans verksamhet syns i det?

Utvärdera landskap

Om du tycker att det låter intressant att bekanta sig med landskapen med olika sinnen, rekommenderar vi att du också tar del av tjänsten m.Envirate.net. Med hjälp av tjänsten som används i mobilenhetens webbläsare kan du spara din sensoriska miljöupplevelse, ett fotografi och din position på kartan på den plats där du befinner dig just då.

I tjänsten kan du också ta del av andra användares bilder och utvärderingar av olika platser. Mellan den 6 september och den 20 oktober 2021 belönas både den person som gjort flest utvärderingar och en person som lottas ut bland alla som gjort utvärderingar med bokpriser.

Delta i fotokampanjen

Den internationella landskapsdagen har redan på förhand beretts med en #vardagslandskapet / #arkimaisema -fotokampanj som inleddes på Instagram i september och firar vardagliga landskap. Titta på bilderna, delta även själv och inspirera andra att observera vardagens landskap. Följ även kampanjkontot @arkimaisema.

Vuosaari
Bild Tapio Heikkilä

Europarådets landskapskonvention

Internationella landskapsdagen firas årligen på initiativ av Europarådet i alla länder som omfattas av Europarådets landskapskonvention. Syftet med Europarådets landskapskonvention är att planera, vårda och skydda landskapen. Internationella landskapsdagen omfattar både landskap som identifierats som särskilt värdefulla och vardagliga landskap, både på landsbygden och i städerna.

Internationella landskapsdagen firas i år för femte gången. Landskapsdagen ordnas av miljöministeriet och Finlands miljöcentral. I samarbetet deltar Finlands Hembygdsförbund, Centralen för lantbruks- och hushållskvinnor, Museiverket och Grönmiljöförbundet. Landskapsdagen är en del av programmet för de Europeiska kulturmiljödagarna.

Mer information

Forskare Annika Uddström, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 715, fornamn.efternamn@syke.fi

Miljöråd Tapio Heikkilä, miljöministeriet, tfn 0295 250 166, fornamn.efternamn@ym.fi

 

 


Målgrupp: