Vitkindade gäss minskade i antal i huvudstadsregionen

Pressmeddelande 10-08-2016 kl. 10.45
Vitkindade gäss
Bild Eija Putkuri.

Det totala antalet vitkindade gäss som betar i parkerna i Helsingfors och östra Esbo minskade med 4 procent jämfört med år 2015. Antalet ungar minskade återigen med 46 procent, dvs. halverades jämfört med fjolsommaren. Forskarna vid Finlands miljöcentral räknade sammanlagt 5 720 vitkindade gäss, varav 484 individer var ungar.

Vid fågelräkningen i slutet av juli observerades de flesta gässen vid Arabiastranden (614), Sveaborg (608), Tölöviken (436) och Brunnsparken (384) i Helsingfors. I Esbo observerades sammanlagt 839 gäss, varav merparten betade vid Björnviken (431) och östra stranden av Otnäs (181). I slutet av sommaren var Esbos andel av de vitkindade gässen bara 15 procent, vilken var nästan hälften mindre än 2015. Vid Fölisöfjärden koncentrerades flockarna till badstranden vid Sandudd och till Merikantovägen.

Kraftig minskning i antalet ungar

Det totala antalet kullar i huvudstadsregionen (215) minskade med 171 från år 2015. Kullstorleken var 2,3 ungar i medeltal, vilket är detsamma som under åren 2006–2015. Den växande havsörnspopulationen framför allt i yttre skärgården, att ungarna föll byte för stora måsar och cityrävar samt regnet i kombination med de kraftiga vindarna i juni torde ha varit de största orsakerna till den dåliga ungproduktionen.

I Helsingfors observerades de flesta kullarna vid Sveaborg (41), Tölöviken (26), Brunnsparken (24) och Arabiastranden (21). Tölövikens andel av samtliga kullar ökade klart jämfört med tidigare år. I Esbo observerades sammanlagt 25 kullar, varav merparten betade vid Björnviken (10) och Hagalunds centrum (8).

Vitkindade gäss
Bild Eija Putkuri.


Antalet ungar har betydelse för valet av område

Kullarna betar på gräsvallar nära strandlinjen. I sommar var de gräsbevuxna områdena som gränsar till Tölöviken särskilt populära bland gässen. Ungefär 4 700 vuxna gäss utan ungar observerades, vilket är nästan 600 fler än sommaren 2015.

Gamla fåglar som misslyckats med häckningen och unga, icke häckande individer vistades delvis ute i skärgården och på stränder där det finns ett rikligt utbud av vattenväxter, såsom nate. Sådana ställen var t.ex. områdena framför Turholm (137), Vrakholmen (124) och Munksnäs (95) samt Djurgårdsviken (63).


Mer information

Äldre forskare Markku Mikkola-Roos, Finlands miljöcentral, tfn 0400 148 685, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Forskare Pekka Rusanen, Finlands miljöcentral, tfn 0400 148 691
fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Biodiversitet- och kommunikationsexpert Riku Lumiaro, Finlands miljöcentral, tfn 040 509 8654, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 

 


Målgrupp: