Det klassiska insjölandskapet belönades som bäst i landskapsdagens fototävling

Pressmeddelande 09-11-2021 kl. 8.00

Onsdagen den 20 oktober firades den internationella landskapsdagen, till vars ära miljöministeriet ordnade en fototävling med temat "Landskapsdagen 2021". Som bästa bild i tävlingen belönades Marko Lappeteläinens fotografi från Kaartjärvi i Loppis den 14.10.2021. Fotograferna hade ombetts fotografera sina egna landskap under tiden 14.10–20.10.2021.

Vackert sjö vy
 I den internationella landskapsdagens fototävling belönades Marko Lappeteläinens skickliga urval av det för finländarna viktiga och kära landskapet. Bild: Marko Lappeteläinen.

"Det vinnande fotografiet är ett klassiskt och skickligt urval där man står vid rötterna för den finländska landskapsuppfattningen och landskapsrelationen. Bilden beskriver det finländska sinneslandskapet väl, ett sådant landskap är viktigt och kärt för finländarna. Även människans roll i landskapet syns tydligt på bilden", berättar domarkårens ordförande miljöråd Tapio Heikkilä vid miljöministeriet.

Vinnaren belönades med ett presentkort på 500 € till Rajala Pro Shop. Hedersomnämnanden för sina bilder fick: Matti Sarmela (Helsingfors, Hanaholmen 16.10.2021), Tarja Länsman (Utsjoki, Mantojärvi 15.10.2021), Milla Hanka (Helsingfors, Riksparken 20.10.2021) och Juhani Virkanen (Helsingfors, Staffansbyvägens bro 20.10.2021). Hedersomnämnandena belönas med bokpriser.

Av de prisbelönta bilderna och tävlingens övriga bildskörd sammanställs en fotoutställning som visas i ytterfönstren i miljöministeriets entré 9.11.2021–9.1.2022 (hörnet av Alexandersgatan och Fabiansgatan, Alexandersgatan 7, Helsingfors).

Internationella landskapsdagen firades också med handledda landskapspromenader som ordnades av Maa- ja kotitalousnaiset. För att fira landskapsdagen uppmuntrades man också att bekanta sig med Europarådets nya handbok för landskapsfostran och tjänsten m.envirate.net, där man kan spara en sensorisk bedömning av sin aktuella miljö på kartan. Till landskapsdagen hörde också kampanjen #arkimaisema som genomfördes på Instagram. De medborgare som deltog i kampanjen publicerade under en dryg månad cirka tusen bilder av sina egna vardagliga landskap.

Bakom landskapsdagen ligger Europarådets landskapskonvention

Under den internationella landskapsdagen vill man fästa uppmärksamhet vid att landskapen är en väsentlig del av allas kulturarv, identitet, välbefinnande samt livsmiljöns kvalitet och mångfald. Den internationella landskapsdagen som firas årligen ansluter sig till Europarådets landskapskonvention, som främjar landskapsvård samt skydd och planering av landskap. Konventionen gäller i 40 länder i Europarådet, i Finland sedan 2006.

Regnet fick inte hindra landskapsdagen från att firas med en landskapspromenad längs Kimola kanal som ordnades av Maa- ja kotitalousnaiset. Bild: Auli Hirvonen.

Internationella landskapsdagen firades i år för femte gången. I beredningen av den internationella landskapsdagen och i juryn i fototävlingen deltog representanter för miljöministeriet, Finlands miljöcentral, Museiverket, Maa ja kotitalousnaisten Keskus, Finlands Hembygdsförbund och Grönmiljöförbundet. Landskapsdagen var en del av programmet för Europas kulturmiljödagar.

Mer information

Forskare Annika Uddström, Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@syke.fi, tfn 0295 251 715

Miljöråd Tapio Heikkilä, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 166

 

 

 


Målgrupp: