Den internationella landskapsdagen firas den 20 oktober - delta i fotokampanjen eller fototävlingen

Pressmeddelande 06-09-2021 kl. 7.00

I oktober firar vi den internationella landskapsdagen. I Finland firas den likt tidigare år med en fototävling som är öppen för alla, guidade landskapspromenader, samt med en fotokampanj som startar redan idag.

Landskapen spelar en viktig roll för vårt välbefinnande, samt för livsmiljöns kvalitet och mångfald. Hurudana landskap hittar du längs din arbets-, skol- eller butiksväg, eller ser från ditt fönster hemma? Vad är fascinerande eller vackert i ditt vardagslandskap, vad skulle du vilja ändra på, vad håller som bäst på att förändras? Delta i fotokampanjen som hyllar våra vardagslandskap genom att fotografera dina vardagslandskap och dela bilderna på Instagram med taggen #arkimaisema #vardagslandskap. Anslut dig också till att följa kampanjens Instagram-konto @arkimaisema. Kampanjen kulminerar den 20 oktober 2021 i den internationella landskapsdagen.

By centrum i Österbotten<br/>
Bild Tapio Heikkilä.

Till landskapsdagens ära arrangeras även en landskapsfototävling med temat Landskapsdagen 2021. I tävlingen kan man delta med bilder tagna under tiden 14.10–20.10.2021, tävlingstiden löper ut den 24 oktober 2021. Huvudvinsten i tävlingen är ett presentkort till Rajala Pro Shop värt 500 €. Bildskörden från fototävlingen ställs ut på miljöministeriet och på landskapsdagens webbplats.

Bege dig ut på landskapspromenad eller värdesätt landskap

Förutom med en fototävling firas den internationella landskapsdagen bland annat med guidade landskapspromenader arrangerade av Maa- ja kotitalousnaiset. Promenaderna arrangeras på olika håll i Finland under landskapsdagen den 20 oktober och veckan före. Promenaderna är avgiftsfria.

I mobilappen m.Envirate.net kan du värdesätta miljön med hjälp av dina sinnen. Med din mobilapparat kan du ladda upp ett foto, fotograferingsplatsen och din sinnesupplevelse av miljön på kartan. Du kan också se andra deltagares upplevelser och bedömningar av olika platser.

Stadbäck
Stadbäck i Espoo.. Bild Riku Lumiaro.

Europarådets landskapskonvention tryggar landskap

Den internationella landskapsdagen firas årligen den 20 oktober på årsdagen för Europarådets landskapskonvention. Syftet med Europarådets landskapskonvention är att planera, vårda och skydda olika slags landskap. Till konventionen hör både vackra och vardagliga landskap på landsbygden, i naturen och i städerna. Konventionen uppmuntrar alla att iaktta landskapen och delta i beslutsfattandet som gäller dem. Europarådets landskapskonvention är den första internationella konventionen som inte enbart gäller landskap. Finland ratificerade konventionen 2006.

Internationella landskapsdagen firas i år för femte gången. Landskapsdagen ordnas av miljöministeriet och Finlands miljöcentral. I samarbetet deltar även Finlands Hembygdsförbund, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Museiverket och Grönmiljöförbundet. Landskapsdagen är en del av programmet för Europas kulturmiljödagar.

Kuhmo bibliotek gård
Kari Caven skulptur Paabelin torni i Kuhmo. Bild Tapio Heikkilä

Mer information

Forskare Annika Uddström, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 715, annika.uddstrom@syke.fi

Miljöråd Tapio Heikkilä, miljöministeriet tfn 0295 250 166, tapio.heikkila@ym.fi

 


Målgrupp: