Publikationer: Konsumption och produktion

Temans resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter. Vi producerar publikationer även i samarbete med expertorganisationer inom olika branscher och med övriga miljöförvaltningen.

Arkisto

Publicerad 13-01-2022 kl. 17.12, uppdaterad 03-05-2023 kl. 15.05
Målgrupp: